השבוע באנגלית -מבצע מדברים כל יום 10 דקות באנגלית ומביאים חתימה.