הכל על המשקל- כיתה ג' בשיעור מצוינות בעל משקל משמעותי.