היום ביקרנו בסאן ספארק תרגלנו בעשר אצבעות נמשיך ונתרגל בבית!