הודעה משמחת – ביום רביעי תגיע לביה"ס מעבדה ידנית ממכון ויצמן להעברת פעילות בנושא פעילות נפלאות החומר תודה ענקית למכון ויצמן