הגרלה.מכירה סינית! סיום כיתה ג'! כל ילד קנה כרטיס הגרלה לפי השטרות שהיו לו .