האמנתם שהילדים שלכם ילמדו אסטרונומיה ,זהו! אצלנו בעילית שובו לומדים אסטרונומיה מכיתה א' הילדים גילו ידיעות נהדרות!