גינת פרחים בגננו- הילדים שתלו בעצמם בהנאה מרובה שתלים שהפכו לגינה של ממש.