בשמחה ובהתרגשות פתחנו את שנת הלימודים החדשה בהצלחה למורים ולתלמידים !