בשובו כולנו בני מלכים אוספים יהלומים למלך מלכי המלכים"ויתנו לך כתר מלוכה"