במסגרת קידום פרויקט קריאה המורה שושי יושבת עם התלמידות בספריה.