במסגרת פרויקט שורשים המורה חיים מסר לנו שיעור בליווי תמונות על שורשי משפחתו וההישרדות שלהם בזמן מלחמת העולם השניה .