במסגרת השבוע באנגלית שלנו שחקנו משחק על כללי זהירות ברכיבת אופנים.-והכל באנגלית!ולסיום -למחרת קיבלנו קרטינג ליישם את כללי הרכיבה שלמדנו.