במסגרת השבוע באנגלית שלנו עשינו יצירה באנגלית הילדים קיבלו מחזיקי מפתחות ולפי מצגת שהנחתה אותם באנגלית קישטו את המחזיק