בכיתתנו גם שמח ! יום הולדת לקמילה .החברים מברכים להצלחה ואושר בחיים .