בכיתה ה' למדנו במדעים על מיגוון תמיסות .אמא של שליו היקרה הכינה לנו עוגה עם סוגים שונים של תמיסות.