בכיתה ג' לא משעמם .המורה לזה"ב הטילה משימה :ליצור אי תנועה ותמרורים שבאי .הרי יצירות לפניכם.