בית ספר עילית שובו מתחרים באליפות שחמטק .כיתה ג' מרוכזים במאמצים להגיע למקום הראשון.