ביום שישי כח' באייר כיבד אותנו מר יעקוב פיטלסון סבא של פולינה תלמידת כיתה הו'2 בהרצאתו המרתקת על הבריחה מהפורט ה-9 בקובנה .שהוא היה ממארגניו..