ביה"ס זכה לביקורו של הרב פאם שהגיע מחו"ל להתרשם מביה"ס.