אסיפת הורים -פתיחת שנה .ההורים שמעו הרצאה מיוחדת.

20180905_193659